ค้นหาข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน ทอ.  (Taf News)
สถานีตรวจอากาศวันที่ - เวลาเนื้อข่าว
VTMD26/01/2023 1700(UTC)VTMD 261700Z 2617/2717 05010KT 4800 BR HZ FEW030 SCT300 QNH2986INS